Zdicí systém VIVERO: Průvodce zásadami pro efektivní zdění

28. 7. 2023

Zdicí systém VIVERO představuje jedinečnou kombinaci tradičních technik a inovativního designu. Tyto tvarovky jsou ideální pro výstavbu vnějších nosných i nenosných svislých konstrukcí a hodí se pro omítané i neomítané zdivo. Použijte je k vytvoření pevných nosných prvků nebo dekorativních prvků, které dodají charakter vašemu exteriéru. Důležité však je dbát na správný postup při jejich zdění. Jak tvarovky VIVERO využít v praxi na stavbu zdi? Podívejte se na důležité zásady, které vám při zdění pomohou.

Proč si vybrat tvarovky VIVERO?

Důvodů, proč si vybrat tvarovky VIVERO, je mnoho. Jednou z hlavních výhod je úspora nákladů díky nižší pořizovací ceně ve srovnání s jinými stavebními materiály. Systém však nabízí mnohem více:

 • Možnost zateplení objektu všemi známými způsoby Zdicí tvarovky
 • Kvalitní výstupní suroviny zajistí pevnost v tlaku
 • Nízká nasákavost, díky které se vyhnete zadržování vlhkosti
 • Perfektní akustika v prostoru
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům – mrazuvzdornost
 • Snadná a rychlá výstavba bez potřeby speciálních technologií
 • Široké spektrum použití, což znamená, že jsou vhodné pro mnoho různých typů staveb

 

 

Jak správně vytvořit podklad?

Při vytváření podkladu pro tvarovky VIVERO dbejte na správné provedení základových pasů a základové desky. Je nezbytné zajistit, aby působením mrazu nedocházelo k pohybům celé základové konstrukce, což znamená umístit základovou spáru do nezámrzné hloubky. Tato hloubka se odvíjí od klimatických podmínek daného regionu – obvykle je minimálně 800 mm pod úrovní terénu.

 

Základy doporučujeme provést z betonu minimálně třídy C16/20 při teplotách vyšších než 5 °C. Při provádění základů je důležité zajistit spojení základové konstrukce se základovou deskou pomocí ocelové výztuže (žebírkovou výztuží o minimálním průměru 14 nebo 16 mm).

 

Základovou desku vytvořte z betonu minimálně třídy C20/25. Doporučujeme ji armovat ocelovou „Kari“ sítí o minimálním průměru 10 mm ve dvou vrstvách s očky o minimální velikosti 150×150 mm. Po vybetonování základové desky je také nutné provést hydroizolaci, aby se zamezilo pronikání vlhkosti do konstrukce.

 

Jak postavit rovnou zeď?

 • Pečlivě si připravte podklad podle geologického umístění pozemku.
 • Stanovte přesnou rovinu.
 • Při stavbě rovné zdi je klíčové správně založit první vrstvu. Ta musí být precizně vyrovnaná.
 • Rovnoměrně naneste maltu mezi jednotlivé kusy tvarovek.
 • V průběhu si ověřujte, zda stále udržujete rovinu.
 • Po dokončení stavby zdi nechte maltu vyschnout podle doporučení výrobce. Až poté můžete pokračovat v dalších pracích, jako je omítnutí zdi nebo aplikace nátěru.

 

Stavba opěrné zdi z tvarovek VIVERO

Cementová maltaPři pokládce betonových tvarovek VIVERO postupujte podobně jako při zdění běžných materiálů. Použijte cementovou maltu. Ta při zdění betonových tvarovek eliminuje vznik trhlin ve spárách zdiva. Správné založení první vrstvy tvarovek je klíčové pro následnou stavbu zdi. Ložná plocha betonových tvarovek na základové desce by měla být minimálně 50 mm nad okolním terénem.

 

TIP: Tvarovk pečlivě vyrovnejte na ložné cementové maltě, aby se odstranily nerovnosti podkladu. 

 

Následně zdicí tvarovky ukládejte vedle sebe s otvory svisle dolů (dnem nahoru). Druhou vrstvu vždy pokládejte s přesahem, abyste zachovali příjemný vzhled zdi. Jednotlivé zámky mezi tvarovkami se zaplní cementovou maltou. Každá vrstva by měla být pečlivě vyrovnána jak ve vodorovném, tak i ve svislém směru.

Nabídka zdicích tvarovek

Vybírat můžete z trojice betonových tvarovek s dutinami z vibrolisovaného betonu a plným dnem. Rohová tvarovka je opatřena průchozím otvorem pro prolití betonem a armování, dělitelná tvarovka umožňuje rozměrovou úpravu tvarovky. Poslední typem je klasická – průběžná tvarovka. Barevný odstín přírodního betonu perfektně zapadne do každého exteriéru.