Ocenění a certifikace

Certifikát EXCELENTNÍ KVALITA

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) udělila v roce 2021 naší společnosti Certifikát excelentní kvality za 1. místo z celkem 119 posuzovaných firem v kategorii Výrobci a dodavatelé stavebních výrobků, technologií a služeb. Udělené hodnocení je známkou kvality, vycházející z mnohaletého sledování firem, které se uskutečnily v letech 2016-2020. Do bodového hodnocení zasáhlo přibližně 200 nezávislých českých zahraničních odborných porotců a více než 300 000 návštěvníků ve veřejně dostupných hlasováních. Toto nezávislé a objektivní hodnocení je výsledkem poctivé a dlouholeté práce našich zaměstnanců.

Ocenění NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN

Celkem osmkrát (vztaženo v součtu ke koncernovým společnostem DITON), a to v letech 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 se nám podařilo obstát ve velmi silné konkurenci a zvítězit v soutěži „Nejlepší výrobce stavebnin“.

Tato soutěž je každoročně vypisována Ministerstvem průmyslu a obchodu společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví A Mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví. Jejím cílem je prezentovat a zviditelnit výrobní firmy, provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními a kvalitními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Soutěž se snaží ukázat odborné i laické veřejnosti, že i výroba stavebních hmot může být ohleduplná a šetrná k životnímu prostředí, ale přitom může být moderní a energeticky úsporná.

Velkou zásluhu na všech oceněních mají jak naši zákazníci, kteří se na nás denně s důvěrou obracejí, tak i všichni naši zaměstnanci. Především ti svojí každodenní prací dělají společnost DITON úspěšnou.

 

Označení ČESKÁ KVALITA

Společnosti DITON s.r.o. bylo dne 19. 2. 2016 umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:
– betonové dlažební bloky
– betonové dlažební desky
– betonové obrubníky
– betonové tvárnice

Aby mohly tuto značku naše výrobky nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR. Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovní ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany, je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v našem podnikání. Určitě bychom toto ocenění a uznání naši práce nedosáhli bez našich zaměstnanců a také bez vás, našich zákazníků, kteří jste nám každodenní inspirací a hnacím motorem.

Certifikáty IMS

Management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)

Environmentální management dle ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS)

Systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001:2018 (BOZP)

 

Certifikáty a osvědčení

Všechny produkty jsou certifikovány a dozorovány Autorizovanou osobou 2004 – Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. a splňují příslušné normy a technické požadavky. Na základě platných certifikací byla vydána příslušná prohlášení o shodě. Společnost DITON poskytuje na výrobky záruku v délce 60 měsíců.

Na stránce každého výrobku je vždy ke stažení odpovídající Certifikát – prohlášení o shodě. Všechny Certifikáty- prohlášení o shodě jsou ke stažení na stránce Ke stažení / Certifikáty – prohlášení o vlastnostech.