Deutsch Slovensky
Menu

Pomáháme

Podporujeme sociální podnikání

Jistě jste si všimli, že máme nový a notně vylepšený web. To je samo o sobě věc chvályhodná, jenže za tím se skrývá ještě jeden příběh, který by neměl zapadnout. Pomáhala nám totiž marketingová agentura PTL, s.r.o., která, jak jsme zjistili až v průběhu realizace zakázky, zaměstnává lidi s handicapem. Proto máme z finálního výsledku dvojnásobnou radost.

PTL, s.r.o.Už nějakou dobu jsme cítili, že naše webové stránky by potřebovaly vylepšit. Diton jde s dobou, takže nová prezentace byla jen otázkou času. Chtěli jsme vám dopřát jednoduchý, elegantní a maximálně přehledný web, který by odpovídat současným trendům a splňoval všechny požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

Přesně jsme věděli, co chceme. Už stačilo „jen“ vybrat solidního partnera a realizovat naši vizi. Z několika zamýšlených kandidátů jsme se nakonec rozhodli pro agenturu PTL, s.r.o., jejíž nabídka působila nejlépe. A výsledek nás rozhodně nezklamal, ale to je spíš na vašem posouzení. ?

Celý průběh spolupráce provázel profesionální přístup a neskrývaná snaha vyhovět všem nadstandartním požadavkům, jimiž jsme rozhodně nešetřili. ? Teprve během procesu tvorby webu jsme zjistili, že náš partner je sociální podnik, který zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním. To by někoho možná zprvu trošku vyvedlo z míry, ale nás ne. Pokračovali jsme v konstruktivním dialogu a během několika měsíců společnými silami dokončili novou stránku do stávající podoby.

Těší nás, že jsme nakonec spojili příjemné s užitečným, a kromě dobrého webu pomohli i dobré věci a dobrým lidem, kteří to z objektivních důvodů nemají lehké, ale ani zdravotní handicap jim nebrání v naprosto profesionálním pracovním nasazení a maximálně ochotě vždy vyjít vstříc. A to jsou hodnoty, jimiž se řídíme i my.


Oblastní charita Pardubice

V roce 2015 a 2016 jsme formou hmotného daru podpořili Oblastní charitu Pardubice. Společnost DITON darovala betonovou dlažbu na úpravu příjezdové cesty odlehčovacího zařízení pro seniory v Mikulovicích u Pardubic.

Odlehčovací služby Červánky pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o seniory a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, které nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné každodenní péče.

Upravená příjezdová cesta umožňuje bezpečný a komfortní přesun klientů z a do budovy ambulatní odlehčovací služby.


Domeček plný koleček

Na podzim v roce 2016 jsme formou hmotného daru podpořili DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK) ve Staré PaceDPK je projekt víceúčelového centra pro handicapované. Společnost DITON darovala ztracené bednění pro vybudování komunitního bydlení s asistencí pro šest zdravotně postižených lidí:

O samotném snažení DPK vypovídá také výstižná reportáž TV Barrandov, kde je vidět, jak co nejefektivněji využili získanou podporu a jak velkou část stavebních prací dělají svépomocí: https://www.youtube.com/watch?v=UkJkjivIJ0g

Více na: http://www.domecekplnykolecek.cz/viewpage.php?page_id=107 a http://www.domecekplnykolecek.cz/viewpage.php?page_id=39