Obaly

Společnost DITON s.r.o. je zapojena do systému sdruženého plnění zpětného odběru a využití obalových odpadů, a to v České republice prostřednictvím organizace EKO-KOM (F06021661) a na Slovensku prostřednictvím organizace ENVIPAK.

Obaly uváděné společností DITON s.r.o. na trh splňují požadavky dle § 3, 4 Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.