Vzdělávání v DITONU a rozvoj potenciálu: Jak přeměnit talent na úspěch?

29. 2. 2024

VzděláváníV DITONU nezůstáváme u povrchních korporátních frází o významu zaměstnanců jakožto „kolečkách v systému.“ Přeměňujeme každodenní práci našich lidí na skutečné příležitosti pro jejich růst a rozvoj. Pojďte si v tomto článku přečíst o našem přístupu ke vzdělávání a rozvoji talentů.

Jak v DITONU rozvíjíme talenty?

Když vytipováváme talenty, zaměřujeme se na konkrétní kompetence a potřeby každé pozice. Všímáme si, kde se skrývá ten jedinečný potenciál pro růst a jak ho můžeme efektivně rozvinout.

Hodnotící rozhovory

Naše pravidelné hodnotící rozhovory nejsou jen rutinní formalitou. Dotazníky jsme strukturovali tak, aby odhalily skutečné dovednosti a motivace našich zaměstnanců. Díky tomu můžeme společně definovat cíle a rozvojové plány, které mají reálný dopad na kariérní i odborný růst a spokojenost v práci.

Vzdělávání v DITONU

Na začátek nutno dodat, že cílem je považovat vzdělávání jako investici, ne jako nudnou povinnost. Navrhli jsme vzdělávací plány tak, aby poskytovaly reálné dovednosti, které umožňují našim zaměstnancům držet krok s nejnovějšími trendy a inovacemi. Tato možnost se samozřejmě nevztahuje na všechny zaměstnance stejně. 

Například, lidé ve výrobním oddělení se účastní povinných kurzy, a někteří z nich se tam naučí něco užitečného navíc. Pro technicko-hospodářské pracovníky (THP) a jednotlivé divize každý rok připravujeme speciální vzdělávací plán. Tento plán přímo odpovídá potřebám, aby se dozvěděli nejnovější informace z oborů jako finance, marketing, IT a podobně, a zároveň získali nové dovednosti a znalosti.

Specializovaná školení aneb míříme výš

Vedle základních kurzů, které nám velí legislativa se zaměřujeme i na specializovaná školení. Nechceme, aby tato školení byla jen další položkou v seznamu – jsou klíčem k rozvoji dalších schopností, které posouvají naše zaměstnance i celou firmu dopředu.

Využívání dotací EU

Pro podporu vzdělávání využíváme dotačních titulů Evropské unie. Díky získávání dotací můžeme výrazně rozšířit rozsah našeho vzdělávání. 

Dotace nám umožňují pravidelně investovat do vzdělávacích programů a udržet je i v obdobích, kdy by nám ekonomická situace jinak nedovolovala vynakládat na vzdělávání tolik prostředků. Díky tomu můžeme posílit a rozvíjet naše stávající vzdělávací programy, aniž bychom museli omezovat svůj rozpočet na jiné aktivity. Tento rok se nám podařilo získat již třetí dotační titul

Přejeme vám hodně štěstí na vaší cestě za vzděláním a rozvojem!