Podnikové vzdělávání DITON CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013042

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy DITON, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013042, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

 

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních, technických a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Firma umožní účast v aktivitách projektu firmě Beton Brož s.r.o.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

 

Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 171 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 43 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.