Jak se staví ztracené bednění: Rychlá a ekonomická cesta k vaší stavbě

30. 6. 2024

Při stavbě základových konstrukcí a podezdívek nabývá na popularitě koncept ztraceného bednění, jehož využití se rozšiřuje díky mnoha přednostem, jako jsou ekonomická efektivita a rychlost výstavby. Ztracené bednění, které využívá beton, umožňuje rychlé a spolehlivé sestavení obvodových základových pasů a příček. Jak na jeho výstavbu krok za krokem?

Co můžete ze ztraceného bednění stavět?

Ztracené bednění nachází využití v širokém spektru konstrukčních projektů. Je ideální pro tvorbu základových pasů, stavbu stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Tvárnice nejsou primárně určeny pro výstavbu svislých konstrukcí. Pokud je plánujete využít k výstavbě svislé konstrukce, je důležité poradit se se statikem, který pak specifikuje potřebné vyztužení, typ oceli a vhodnou třídu betonu pro konkrétní použití této konstrukce​​.

ztracené bednění

Proč si vybrat betonové tvárnice?

Betonové tvárnice se vyrábí jednovrstvým vibrolisovacím postupem, díky čemuž nabízejí vysokou užitnou hodnotu, neobyčejnou odolnost a kvalitu. Poskytují maximální pevnost, schopnou odolat i těm nejnáročnějším podmínkám, a minimální nasákavost. Díky jednoduchému systému pero-drážka, který umožňuje rychlé sestavení, nedochází k příčnému posunu tvarovek při jejich plnění betonem​​.

Rozměry ztraceného bednění

Rozměry ztraceného bednění koncipujeme tak, aby vyhovovaly různým stavebním aplikacím. K dispozici jsou tvárnice s se standardní délkou 500 mm a výškou 250 mm, přičemž šířka se liší a může měřit v rozmezí od 100 do 500 mm. 

Varianty šířek umožňují flexibilní využití pro různé typy staveb:

  • Užší tvárnice, jako Ztracené bednění 10 a 15, jsou ideální pro méně náročné konstrukce, například menší zídky nebo zahradní stavby. 
  • Širší tvárnice, jako jsou Ztracené bednění 20, 25, 30, a 40, poskytují větší prostor pro vyztužení a betonovou výplň, což zvyšuje pevnost a stabilitu výsledné konstrukce. Hodí se pro robustnější základy a nosné zdi. 
  • Pro obzvlášť široké základy, například u základových patek, je k dispozici i varianta Ztracené bednění 50.

Všechny tvárnice dodáváme v paletizovaných jednotkách, které usnadňují manipulaci a skladování na staveništi​​.

Ztracené bednění – postup výstavby

  • 1. krok: Výkop základových pásů

Začněte výkopem základových pásů v místech, kde se budou nacházet nosné zdi. Ty je důležité kopat do nezámrzné hloubky – minimálně 800 mm pod povrchem terénu. V rýze vytvořte štěrkový podsyp tloušťky cca 100 mm a na něj vybetonujte podkladní roznášecí betonovou desku tloušťky 50–100 mm. 

Základ doporučujeme provést z betonu třídy min. C16/20. Už při betonáži dbejte na to, abyste pásy srovnali do vodorovné roviny. Ta usnadní pokládku tvárnic ztraceného bednění nad úroveň terénu​​.

  • 2. krok: Pokládka ztraceného bednění

Začněte vždy v rozích stavby pokládat ztracené bednění nasucho (bez použití betonu), a to vazebným způsobem pero – drážka. Jakmile osadíte první řadu, napněte mezi rohy provázek a pokračujte ve skládání dalších tvárnic nasucho.

Dejte si záležet na pečlivém vyrovnání. Při pokládce bednění nezapomeňte na výztuž (průměr a množství výztuže řeší vždy projektant)​​.

  • 3. krok: Vyplnění ztraceného bednění betonem

Po usazení a vyrovnání do roviny se tvárnice zalijí betonem. Zalévání provádějte opatrně a plynule betonovou směsí měkké konzistence S3 po vrstvách, a to maximálně do výšky 4 vrstev. Dbejte na to, aby beton řádně tvárnice vyplnil a nevznikala prázdná místa, která by mohla negativně stavbu ovlivnit​​. Beton hutněte po vrstvách tloušťky cca 150 mm vpichováním armovacích tyčí.

Dodržováním těchto kroků při stavbě ztraceného bednění získáte nejen stabilní a dlouholetou konstrukci, ale také ušetříte čas a peníze.

 

U nás najdete tyto rozměry ztraceného bednění:

Rozměry ztraceného bednění DITON