Jak se staví ztracené bednění: Rychlá a ekonomická cesta k vaší stavbě

4. 10. 2023 Ztracené bednění

Při stavbě základních zdí a podezdívek nabývá na popularitě koncept ztraceného bednění, jehož využití se rozšiřuje díky mnoha přednostem, jako jsou ekonomická efektivita a rychlost výstavby. Ztracené bednění, které je charakterizováno použitím betonu, umožňuje rychlé a spolehlivé sestavení obvodových základových pasů a příček. Jak na jeho výstavbu krok za krokem?

Co můžete ze ztraceného bednění stavět?

Ztracené bednění nachází využití v širokém spektru konstrukčních projektů. Je ideální pro tvorbu základových pasů, stavbu stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní.

Tvárnice neslouží k budování svislých staveb. Pokud je plánujete využít k výstavbě svislé konstrukce, je důležité poradit se se statikem. Ten pak specifikuje potřebné vyztužení, typ oceli a vhodnou třídu betonu pro konkrétní použití této konstrukce.

 

Proč si vybrat betonové tvárnice?

Betonové tvárnice jsou vyrobené jednovrstvým vibrolisovacím postupem, díky čemuž nejenže nabízejí vysokou užitnou hodnotu, ale zároveň se pyšní neobyčejnou odolností a kvalitou. Získáte s nimi maximální pevnost, schopnou odolat i těm nejnáročnějším podmínkám, a minimální nasákavost, díky které zůstávají suché a pevné i ve vlhkém prostředí. A to není vše. Díky jednoduchému systému pero-drážka, který zároveň umožňuje rychlé zpracování, nedochází k příčnému posunu tvarovek při jejich plnění betonem.

 

Stavba ztraceného bednění

  1. 1. Krok: Výkop základových pásů

Začněte výkopem základových pásů v místech, kde se budou nacházet nosné zdi. Ty je důležité kopat do nezámrzné hloubky – minimálně 800 mm pod povrchem terénu. Základ doporučujeme provést z betonu třídy min. C16/20. Už při betonáži dbejte na to, abyste pásy srovnali do vodorovné roviny. Ta usnadní pokládku tvárnic ztraceného bednění nad úroveň terénu.

  1. 2. Krok: Výstavba ztraceného bednění

Začněte pokládat ztracené bednění nasucho, a to vazebným způsobem pero – drážka. Dejte si záležet na pečlivém vyrovnání. Při pokládce bednění nezapomeňte na výztuž (průměr a množství výztuže řeší vždy projektant). 

  1. 3. Krok: Vyplnění ztraceného bednění betonem

Po usazení a vyrovnání do roviny se tvárnice zalijí betonem. Zalévání provádějte opatrně a plynule betonovou směsí měkké konzistence S3 po vrstvách, a to maximálně do výšky 4 vrstev. Dbejte na to, aby beton řádně tvárnice vyplnil a nevznikala prázdná místa, která by mohla negativně stavbu ovlivnit.

Dodržováním těchto kroků při stavbě ztraceného bednění můžete získat nejen stabilní a dlouholetou konstrukci, ale také uspořit čas a finanční prostředky. 


U nás najdete tyto rozměry ztraceného bednění:

Rozměry ztraceného bednění DITON