Jak DITON zvládl výzvy z minulého roku a jaký je výhled do roku 2024?

18. 1. 2024

Jak se říká, každý rok přináší své výzvy i příležitosti. Pro DITON nebyl rok 2023 výjimkou, přestože to nebyl jednoduchý rok. Dokázali jsme zůstat odolní a dosáhnout úspěchů, které stojí za zmínku.

Šťastný a úspěšný nový rok!Na zaměstnancích v DITONu nám záleží nejvíc

Nejdůležitější je, že jsme udrželi nízkou míru fluktuace zaměstnanců. Tento úspěch mluví sám za sebe – ukazuje na spokojenost a loajalitu našeho týmu. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo udržet stabilní pracovní prostředí, mohli jsme se také zaměřit na valorizaci mezd. Kromě navýšení mezd jsme zaměstnancům vyplatili roční odměnu. Tyto kroky jednak ocenily naše zaměstnance, a jednak přispěly k jejich motivaci.

Motivace zaměstnanců v DITONU byla v roce 2023 důležitá. Přestože jsme čelili výzvám, dokázali jsme udržet týmového ducha a snad i částečné nadšení. Naše firemní akce na začátku léta a v září byly nejen příjemným oddechem od každodenní rutiny, ale také příležitostí k posílení vztahů mezi kolegy.

Investovali jsme do lepších podmínek a budeme v tom pokračovat

V rámci nadcházející zimy máme v plánu investovat do zlepšení pracovních podmínek. To zahrnuje nejen servis našich strojů, ale i vylepšení pracovišť zaměstnanců, což je dalším krokem k poskytnutí příjemnějších a bezpečnějších podmínek pro náš tým.

Větší pozornost jsme v uplynulém roce zaměřili také na sociální sítě, což představuje významný pokrok v oblasti firemní kultury a vnější komunikace. Rovněž zlepšení podmínek v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) bylo dalším krokem k zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí.

Rozvoj a digitalizace v DITONu

Také jsme získali dotační titul na vzdělávání, což umožní našim zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti a zvyšovat jejich kvalifikaci. Další významnou změnou byla digitalizace mnoha procesů managementu, která pomohla zefektivnit naše pracovní postupy a otevřela dveře k dalším inovacím.

Výhled do roku 2024

I přes komplikované globální situace, jako je energetická krize, válka, COVID, inflace nebo problematika Green Dealu, DITON prožíval úspěšné období. Díky silnému vnitřnímu týmu a efektivní reakci na tržní podmínky se firmě dařilo. Rok 2023 byl také svědectvím naší odolnosti a schopnosti přizpůsobit se.

S nadějí a odhodláním se díváme do roku 2024, s vědomím, že každý nový rok přináší nové výzvy, ale i nové příležitosti k růstu a inovacím. Věříme v naši sílu a jsme připraveni čelit jak pokračujícím, tak novým výzvám jak v ekonomice, tak na stavebním trhu.

Vstupujeme do roku 2024 s cílem udržet si pozitivní směřování a nadále budovat na našich dosažených úspěších. V DITONu plánujeme pokračovat v investování do našich pracovníků, modernizace technologií a optimalizace procesů, čímž chceme zaručit, že naše firma zůstane na špičce trhu a bude prosperovat. 

Děkujeme vám za přízeň.