Jak DITON přijímá ESG: Budoucnost udržitelného podnikání

24. 1. 2024

Transparentnost a udržitelnost – tato slova rezonují v celém podnikatelském prostředí. V DITONU jsme připraveni plout na stejné vlně. Přijímáme nový standard ESG (Environment, Social, Governance) – ochrana životního prostředí, společenská odpovědnost a řízení společnosti. Díky tomu se nám otevírají nové možnosti pro podnikání i společenský dopad.

Cílem je snížit negativní vlivy na životní prostředí a společnost, což nás v DITONU oslovuje a motivuje.

ESGENVIRONMENT (Ochrana životního prostředí): 

 • klimatická změna
 • znečištění a odpady
 • recyklace a principy cirkulární ekonomiky
 • kvalita vody a vodní zdroje
 • spotřeba zdrojů a energetický management
 • biodiverzita a ráz krajiny
 • příležitost pro životní prostředí
 • politika na ochranu životního prostředí

SOCIAL (Společenská odpovědnost):

 • dodržování lidských práv
 • bezpečné pracovní prostředí
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • rovné příležitosti pro všechny zaměstnance
 • kvalitní a vyvážené dodavatelsko-odběratelské vztahy
 • vztahy s veřejností a institucemi
 • spokojenost zákazníků
 • spokojenost zaměstnanců

GOVERNANCE (Řízení společnosti):

 • firemní kultura
 • obchodní etika a etický kodex
 • dodržování závazků
 • řízení rizik
 • boj proti korupci a střetu zájmů
 • interní audity a kontroly
 • dodržování postupů

Jak ESG v DITONU ovlivní zaměstnance a potenciální uchazeče?

Transparentnost a zodpovědnost: ESG skóre reflektuje, jak se naše společnost stará o své okolí a jak transparentně řídíme naše procesy. Toto může být významné pro naše potenciální budoucí zaměstnance, kteří hledají společnost s hodnotami.

Finanční stanoviska: Banky a jiné finanční instituce se zaměřují na společnosti s pozitivním ESG ratingem. DITON se aktivně připravuje na tyto aspekty, abychom získali lepší finanční podmínky další růst a další rozvoj.

Co nás čeká? 

Do roku 2026 musíme jako společnost s více než 250 zaměstnanci a obratem přesahujícím 40 milionů eur předložit report za rok 2025. Tuto výzvu považujeme také jako příležitost pro nás, abychom udržitelnost a společenskou odpovědnost opravdu prokázali.

Proces sběru a hodnocení ESG dat se stále vyvíjí. V DITONU se již intenzivně věnujeme sběru dat a přípravě metodiky. Budeme usilovat o to, abychom nejen splnili, ale i překročili stávající normy.

ESG totiž není jen povinností nebo trendem, je to způsob, jakým se DITON rozhodl postupovat směrem ke zlepšování procesů.