Menu

Grafický návrh ZDARMA

Tvorba grafického návrhu

Pro koho je to určeno?
‒ pro všechny, kteří si nedokáží představit, jak budou vybrané výrobky vypadat
po zabudování do konstrukce
‒ pro všechny, kteří se bojí experimentovat a nemají odvahu vyzkoušet něco
„nového“.

Jaké jsou omezení?
‒ minimální velikost dlážděné plochy musí být 30 m2
, nebo délka plotu minimálně 10 bm
‒ jen pro výrobky slevové skupiny A, C
‒ netýká se to „obyčejných / standardních“ výrobků typu PARKETA a ÍČKO,
VLNKA, TERČÍK, atd.

Co je k tomu potřeba?
‒ fotografie v „jpg“ daného místa nebo okolí domu, kde bude plocha / plot realizován (obrázek č. 2)
‒ vědět, o jakou plochu se jedná / jaké bude mít využití zkušený technik Vám
tak dokáže sdělit (doporučit), zda produkt, který jste si vybrali, je pro daný
účel vhodný
‒ jednoduchý – stačí v ruce – okótovaný plánek se všemi rozměry, označení
plochy, kam chcete výrobky umístit a vyznačení okolí (vstupy, vjezdy, či jiná
ohraničení, již položené obrubníky, atp.)
‒ výběr výrobku / výrobků, které chcete navrhnout
‒ barevné provedení vybraných výrobků.

Co bude výstupem?
‒ obdržíte grafický návrh – vizualizaci požadované plochy / plotu v „pdf“ formátu
(obrázek č. 3)
‒ obdržíte informaci o množství výrobků (m2
, kusů nebo bm), které je pro
zbudování plochy / plotu potřeba (obrázek č. 2)
‒ obdržíte cenovou nabídku vycházející z našich ceníkových cen včetně DPH.

Jak si objednat grafický návrh?
Kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech:
e-mail: navrhy@diton.cz
tel: +420 773 797 850

Jak rychle Vám budeme schopni předložit grafický návrh?
‒ naší snahou je, zaslat Vám grafický návrh do 10-ti pracovních dnů od
obdržení kompletních podkladů
‒ budou-li nějaké údaje chybět, nebo nebudeme-li schopni Váš požadavek
z nějakého jiného důvodu vyřešit, budeme Vás kontaktovat.

Galerie zpracovaných grafických návrhů