DITON rozvíjí finanční gramotnost svých zaměstnanců

19. 10. 2023

 

Vědomí o finančních záležitostech je důležité pro každého člověka, a to nejen v osobním životě, ale i v pracovním prostředí. V DITONu si uvědomujeme, jak stěžejní je, aby naši zaměstnanci rozuměli základním finančním principům. Proto věnujeme pravidelnou pozornost vzdělávání svých zaměstnanců v této oblasti.

finanční gramotnost

Finanční gramotnost je kompas v dnešním ekonomickém prostředí

Díky finanční gramotnosti lidé rozumí lépe světu financí. Jde o schopnost spravovat své finance, rozpoznávat finanční rizika a výzvy a činit rozumná rozhodnutí v oblasti investic. Ve světě plném složitých finančních produktů a měnících se ekonomických podmínek je tato dovednost podstatná pro dlouhodobý osobní a profesní úspěch

Vzděláváme v Ditonovinách

Pro edukaci jsme se rozhodli využívat firemní magazín Ditonoviny, kde pravidelně publikujeme články s finanční tématikou. Tuto formu jsme zvolili pro to, že firemní noviny jsou dostupné všem našim zaměstnancům. Díky Ditonovinám jsme zaměstnancům předali užitečná témata jako inflace, stagflace, valorizace mezd, platby přes QR kódy, cashflow a mnoho dalšího se připravuje.

Jedním z velmi přínosných témat, které jsme ve Ditonovinách rozebrali, jsou platby přes QR kódy. V dnešní digitální době je důležité rozumět, jak fungují nové formy plateb a jak je možné je využít pro efektivní a bezpečné obchodní transakce.

Osobní a firemní přínos

Je pro nás důležité, aby pracovníci DITONu měli nástroje a znalosti potřebné k dosažení finanční stability a úspěchu. Zaměstnanci, kteří rozumí svým financím, jsou obvykle spokojenější, motivovanější a produktivnější. Kromě tak toho mohou přispět k celkovému úspěchu firmy, protože rozumějí finančním cílům společnosti.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří projevují zájem o finanční vzdělávání.