DITON Firemní hodnoty

17. 8. 2023

Přemýšleli jsme, co stojí za úspěchem naší firmy a jako každý rok, jsme uskutečnili anketu ohledně spokojenosti zaměstnanců. Při zpracování jsme si uvědomili, co nám naši zaměstnanci sdělují, proč si váží práce u nás a za čím vidí úspěch oni sami. Společnými prvky byly 4 vlastnosti – hodnoty. Na tomto základě jsme si uvědomili zásadní věc: pokud chceme být i nadále úspěšní, z těchto hodnot nikdy nesmíme slevit. Proto jsme začaly tyto hodnoty aktivně komunikovat, protože jde o něco, co tvoří „DNA“ naší firmy, resp. tvořilo i předtím, než jsme hodnotám dali „oficiální“ pojmenování. Následující hodnoty odrážejí, kým jako společnost jsme a jakými zásadami se řídíme.

  • FÉROVOST – Hrajeme podle pravidel
  • ODPOVĚDNOST – Cítíme odpovědnost za společný výsledek
  • PROFESIONALITA – Výrobky a služby jsou naší vizitkou
  • ROZVOJ – Aktivně vyhledáváme nové příležitosti

Tyto hodnoty jsou jádrem identity naší firmy a základem pro fungování a vývoj podniku. Co jednotlivými hodnotami přesně myslíme? Představme si je blíže a podívejme se, jak tyto hodnoty formují strategii a vizi firmy a ovlivňují její působení na trhu.

Férovost

„Férovým prostředím dáváme prostor pro výkon a stabilitu.“

Férovost vytváří pevné základy pro spolupráci a vztahy jak v rámci společnosti DITON, tak i s partnery a klienty. Zde platí heslo: „Co řekneme, to platí.“ Zaměstnance podporujeme v tom, aby otevřeně a transparentně komunikovali. Pokud dojde k chybě, nebojíme se ji přiznat a poučit se z ní. Spolupracujeme napříč firmou a k ostatním přistupujeme s respektem, zájmem a slušným chováním

Odpovědnost

„Odpovědným přístupem k sobě a svému okolí vytváříme bezpečné prostředí.“

Uvědomujeme si, že odpovědnost nespočívá pouze v dodržování pravidel, ale také v péči o naše okolí a zákazníky. Dodržujeme závazky, termíny a pravidla, a hospodárně využíváme firemní prostředky, o které pečujeme. Uvědomujeme si následky našich činností a aktivně reagujeme na potřeby firmy i zákazníků. Odpovědnost zahrnuje také vytváření bezpečných podmínek a vhodných zdrojů, které umožňují realizaci našich cílů a plnění závazných legislativních požadavků. Chráníme životní prostředí a zodpovědně přistupujeme k prevenci jeho znečištění. Naše zaměstnance motivujeme k dodržování zásad ochrany životního prostředí.

Jsme hrdí na to, že se můžeme na sebe navzájem spolehnout.

Profesionalita

„Kvalitou práce, produktů a služeb zajišťujeme dlouhodobou prosperitu firmy.“

Profesionalita je pro nás klíčová, protože chceme nabízet pouze nejvyšší kvalitu výrobků a služeb, a proto se neustále zdokonalujeme a prohlubujeme svoji odbornost. Dodržování stanovených postupů a procesů je samozřejmostí, a sdílení zkušeností je užitečné pro celý náš tým. Každý zaměstnanec je profesionálem ve své oblasti a má možnost zlepšovat své dovednosti a zvyšovat kvalifikaci. Jen díky profesionalitě dosahujeme uznání a respektu, který se odráží v prvotřídní kvalitě produktů, a především spokojenosti našich klientů.

Rozvoj

„Rozvoj máme v krvi, představuje naši budoucnost.“

Jsme otevřeni změnám a inovacím, což nám umožňuje posouvat se kupředu. Neustále se profesně rozvíjíme a vzděláváme, a každý zaměstnanec tak má možnost se aktivně zapojit do procesu rozvoje firmy. Stanovujeme si vysoké cíle a mety a vyhledáváme nové příležitosti pro zvýšení kvality a užitné hodnoty našich produktů. Zapojení všech zaměstnanců je důležité, protože společně vytváříme prostředí, které nás obklopuje, a jen tak můžeme být hrdí na rozvoj a inovace.

Firemní hodnoty, tedy férovost, odpovědnost, profesionalita a rozvoj, jsou základními pilíři, na nichž stojí úspěch a prosperita naší společnosti. Tyto hodnoty určují vizi naší firmy, ovlivňují každodenní činnosti a rozhodování každého zaměstnance a jejich uplatňováním můžeme dostát své strategie.

Takové hodnoty nás spojují a motivují, a díky nim vytváříme prostředí, na které jsme oprávněně hrdí.

Firemní hodnoty DITON