Co nám ukázal průzkum spokojenosti zaměstnanců

11. 9. 2023

Průzkum spokojenosti zaměstnancůMinulý rok vyzpovídali v dotazníku náš personál a uskutečnili jsme tím velký průzkum spokojenosti našich zaměstnanců. Činíme tak pravidelně, protože nám na našich lidech záleží. Chceme, abys se u nás cítili spokojeně a rádi chodili do práce. A tak jsme se rozhodli zjistit, co funguje dobře a co bychom mohli zlepšit. Rádi bychom vám představili stěžejní výsledky tohoto průzkumu a co z nich můžeme pro naši firmu vyvodit.

Základní zjištění

V posledním průzkumu jsme se zaměřili zejména na náladu ve firmě, co zaměstnance trápí a co by nejradši zlepšili. Tentokrát pro nás byly klíčové slovní odpovědi, kterým jsme se posléze věnovali hlouběji. Všechny cenné názory a zkušenosti jsme shromáždili a sdíleli s majiteli, jednateli, manažery a řediteli. Každá slovní odpověď nám ukazuje cestu, jakým směrem se máme ubírat, abychom pracovní prostředí ještě více zpříjemnili. Díky názorům zaměstnanců můžeme odhalit záležitosti, které potřebují zlepšit, a pracovat tak na konkrétních oblastech.

Silný pocit sounáležitosti s firmou

Víme, že každý z nás má odlišný vztah k práci. Někteří se mohou cítit hrdí na svou práci a rádi se o ní rozpovídají. Na opačném břehu jsou tací, kteří mohou být ve své práci nespokojení nebo nesví, a když řeknou, kde pracují, mohou se cítit poněkud trapně či nesměle. Záleží tedy na tom, jaký má konkrétní člověk vztah ke své práci a jak se cítí vůči lidem, kteří mu položí otázku „jak se cítíte, když někomu řeknete, kde pracujete?“ Nejen díky slovním odpovědím jsme zjistili, že většina z nás se může pyšnit tím, co děláme, ale i pro koho, a to i přesto, že nás v dotaznících místy potkala kritika.

Motivace

Existuje mnoho důvodů, proč chodíme do konkrétní práce a co nás k tomu motivuje. Práce je samozřejmě nutná k živobytí a placení výdajů, ale proč pracovat zrovna v DITONU? Průzkum ukázal, že kromě finanční odměny existuje řada dalších důvodů, které motivují naše lidi. Patří sem také dobrá atmosféra a parta kolegů na pracovišti. Jsme na to patřičně hrdí, ale víme, že udržet takto silný motivátor je zároveň náročné, a proto nesmíme „usnout na vavřínech“. Každý ze zaměstnanců, kdo se snaží vytvořit pozitivní pracovní prostředí, si zaslouží úctu a uznání.

Net Promoter Score (NPS)

Jedním z klíčových ukazatelů spokojenosti zaměstnanců je NPS neboli Net Promoter Score, který měří, jak pravděpodobné je, že by zaměstnanci doporučili naši firmu někomu jinému (kamarádovi či rodinnému příslušníkovi). Používá se k měření celkové spokojenosti zaměstnance nebo zákazníka a měření míry loajality k firmě nebo značce. Překvapilo nás, kolik lidí je v tomto směru opatrných na takové doporučování, hlavně z důvodu obavy, „kdyby to náhodou nevyšlo“.

Z dotazníků průběžně získáváme velmi užitečné poznatky a vyslyšení požadavků zaměstnanci uvidí dříve či později v následujících krocích, kterými se bude firma DITON ubírat.

Atmoskop: Ohlasy zaměstnanců

Na závěr bychom chtěli zmínit Atmoskop (www.atmoskop.cz) – portál vytvořený pro zaměstnance, kde mohou hodnotit firmy. Je to online nástroj, který nám přináší další zdroj cenné zpětné vazby o tom, jak se naši zaměstnanci cítí. Hodnocení si tam nelze koupit, tudíž jsou výsledky relevantní a fér jak k zaměstnanci, tak vůči zaměstnavateli. Jedná se o účinný nástroj, kde v podstatě samotní zaměstnanci firmy pomáhají s náborem správných kandidátů.

Nejdůležitější ukazatele jsou čtyři, a to jaká je firma zaměstnavatel, jací jsou kolegové, jací jsou nadřízení a celková míra spokojenosti. Všechny tyto informace a mnoho dalšího lze v hodnocení na Atmoskopu vyčíst. Pilířem budování značky zaměstnavatele byli, jsou a vždy budou zaměstnanci. A i když každý z nás občas řeší v práci nějaké nepříjemnosti, DITON si udržuje svoji jedinečnost a autenticitu. Za to upřímně děkujeme každému našemu zaměstnanci! Ceníme si každého hodnocení, ta pozitivní těší a potvrzují, že se firma ubírá správným směrem. A konstruktivní kritika je taktéž důležitá, ta firmu posouvá dál.

Poděkování zaměstnancům

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je pro nás neocenitelným zdrojem informací. Díky němu můžeme lépe chápat, co děláme správně a co bychom měli zlepšit. Zpětná vazba je hnací silou pro neustálé zlepšování. Děkujeme všem zaměstnancům DITONU, kteří se průzkumu účastnili, za jejich angažovanost, inspiraci a hodnotné názory či podněty.

Těšíme se na další společné kroky, kterými budeme tvořit úspěšný a harmonický pracovní kolektiv. 😊