Kdo nebo CO je Arnold?

Že by nový kolega? No, jak se to vezme :), ale než odtajníme identitu Arnolda, prozradíme, že to souvisí s průzkumem spokojenosti, který plánujeme na přelom měsíce ledna a února. Řeknete si „průzkum není žádná novina“, ale tentokráte proběhne trošku jinak a bude to mít konkrétní výhody pro každého z nás, potažmo pro celou firmu.

  • Průzkum pomůže identifikovat slabší místa, nedostatky nebo nefunkční procesy, které firma nemusí vidět, což ale neznamená, že je vidět nechce.
  • Průzkum dává podněty ke změnám, není pochyb o tom, že řada z vás má dobrý nápad na zlepšení.
  • Průzkum vnímám jako nástroj podporující důvěru, když se firma zajímá o zpětnou vazbu svých lidí, dává tím najevo, že jí na lidech záleží.
  • Průzkum může prověřit úspešnost konkrétních projektů, za mě se hodí zjistit, jak jste se popasovali s novými procesy a nakolik jsou přijaty, nebo co brání plné adaptaci na změnu.

Arnold je tzv. SMS konverzační robot, tedy obyčejný „kecálek v mobilu“, který umí dělat jednoduché průzkumy. Umí klást nadefinované otázky a odpovědi lidí seskládat podle jednotlivých témat tak, aby se daly vyhodnotit v rámci průzkumu. Díky Arnoldovi je průzkum rychlejší, snazší a především příjemnější.

Arnold vede průzkumy lidsky a srozumitelně formou krátkých cca 5minutových rozhovorů. I díky tomu získává od zaměstnanců upřímnější a otevřenější zpětnou vazbu a udržuje si průměrnou návratnost okolo 70 procent.

Arnold není nástroj, který si firma může koupit. Můžeme si jej pronajmout, ale nikdy nám nebude patřit. Hlavním důvodem je zachování anonymity, kdy klient (rozuměj DITON) získá dočasný nástroj, do kterého nahraje seznam telefonních čísel nebo e mailů, ale bez možnosti zpětného zjištění, jaká odpověď patří k jakému telefonnímu číslu nebo e-mailu. Kdo nevěří, stačí mě kontaktovat (737 285 104) a ráda předvedu osobně (kdekoliv, vč. výroby), jak takový systém vypadá a jak funguje.

Je možná výjimka, pokud si to dotazovaný přeje. Na začátku konverzace si může každý dotazovaný zvolit, jak bude odpovídat, zda anonymně nebo jmenovitě, takže je to plně v jeho rukách. Arnold využívá bezpečná hesla a dvoufaktorové ověřování. Všechny zpracované informace jsou v souladu s GDPR.

Chceme, aby pro vás byl průzkum co nejpohodlnější a motivoval vás odpovídat. Každý rok opakujeme, že upřímná zpětná vazba je to nejcennější, co můžeme od zaměstnanců získat. Čím více odpovědí se nám sejde, tím spíše máme šanci k případným změnám nebo k posunu v určité oblasti.

Některé kolegyně a kolegové už měli tu čest se s Arnoldem seznámit. Nedávno jsme totiž spustili zkušební verzi, které se skupinka zaměstnanců zúčastnila. Cílem bylo zjistit, co na to lidi řeknou a jak se takový nástroj chová. Kdyby to byl průšvih, nebudeme mrhat časem ani prostředky :). Dříve než cokoliv spustíme, budeme vás ještě jednou informovat o podrobnostech, tj. kdy a jak konkrétně průzkum provedeme.

Jedno povídání s Arnoldem zabere v průměru asi 5 minut času. Rozhovor vede lidsky a srozumitelně. Věříme tedy, že si s Arnoldem budete rozumět a těšíme se na vaše názory a zpětnou vazbu.