sk
Menu

REBAnit ZSE

1. 8. 2008

Máte problém s vápennými výkvěty a cementovými závoji na své dlažbě? V takovém případě doporučujeme čistič REBAnit ZSE.

Odstraňovač vápenných výkvětů a cementových závojů z pohledových betonových dlažeb

Vlastnosti:

REBAnit ZSE je vysoce koncentrovaný tekutý čistící prostředek na bázi roztoku kyseliny s aktivními mycími substancemi. Může být bez váhání použit pro níže popsaný rozsah použití. Pomocí REBAnitu ZSE lze snadno a lehce odstranit vápenné výkvěty a cementové závoje. Zbytky betonu a malty z pracovního nářadí a částí forem či bednění lze REBAnitem ZSE účinně rozpustit. REBAnit ZSE nezanechává žádné zbytky. Uvolněné látky je nutno ihned odstranit čistou vodou.

Návod na použití:

S REBAnitem ZSE je možné pracovat zásadně v gumových rukavicích a s ochrannými brýlemi. REBAnit ZSE je žíravina, která i po krátkodobém styku s kůží musí být okamžitě opláchnuta dostatečným množstvím vody. S REBAnitem ZSE nejsou vhodné k práci kovové nádoby a přístroje . Ke zvýšení čistícího účinku je možné použít kartáč s teplou vodou. K čištění nazelenalých nebo znečištěných ploch z vymývaného betonu se REBAnit ZSE zředí vodou 1:1 až 1:5 podle stupně znečištění. Tento roztok se nastříká nebo nanese nátěrem a po odpovídající době působení se opláchne vodou. K čištění betonových ploch se zředí REBAnit ZSE 1:3 až 1:10 vodou, plochy se ošetří, roztok se nechá působit odpovídající dobu a opláchne se vodou. Účinek REBAnitu ZSE je okamžitě pozorovatelný, neboť se tvoří silný, pěnivý oxid uhličitý. Uvolněné látky je třeba ihned odstranit čistou vodou. Pokud jsou usazeniny zvláště staré a neústupné, měl by být čistící proces opakován. Při práci je nutné zajistit dostatečné větrání.

Zvláštní upozornění:

Zásadně proveďte předběžné odzkoušení, aby se předešlo barevným změnám ošetřovaného podkladu a zjistila se spotřeba. Při odstraňování výkvětu omezte vsakování vody do zdi nebo podkladu, aby se předešlo pozdějšímu obnovení výkvětu. U vápence (př: mramor apod.) je třeba postupovat zvláště obezřetně. Emailové povrchy je třeba čistit pouze krátce a ihned opláchnout. Kovy je nutno bezprostředně po ošetření ochránit proti korozi (namaštěním).

!Před použitím je třeba ošetřovaný povrch namočit!