Deutsch Slovensky
Menu

Otázky na našeho projektanta

19. 2. 2013

Jaký postup doporučujete při rozhodování o vhodné zahradní dlažby – která kritéria jsou nejdůležitější?

1) Jaký postup doporučujete při rozhodování o vhodné zahradní dlažby – která kritéria jsou nejdůležitější?
Rozhodujícím kritériem je uvažované provozní zatížení a samozřejmě estetické začlenění. Dnes už dlažba není jen šedívé Íčko, ale dlažby se dnes vyrábí v mnoha barevných provedeních a tvarech. Vždy se snažíme volit barevné povrchy dlažeb, které jsou svoji barevností vhodným doplňkem rodinného, či rekreačnímu objektu, který bude dlažbou „obklopen“.  Barevnost dlažby volíme a přizpůsobujeme plánované, nebo již zrealizované barevnosti objektu tak, aby došlo k plynulému a nenásilnému sladění barev a navození příjemného pocitu při celkovém pohledu. Někdy Vás může překvapit jak spolu zdánlivě nesourodé barvy dokáží souznít. Pokud budete mezi barevnými odstíny váhat, není problém si na pobočkách naší společnosti vzorek dlažby zapůjčit a doma si vše rozmyslet.
2) Jaký postup zvolit u přípravy podkladu pro dlažbu (příklady různých druhů dlažeb)?
Při postupu přípravy podkladu opět vycházíme  z toho, jakým zatížením uvažujeme dlážděnou plochu zatížit a k jakému účelu bude dlážděná plocha sloužit. Podle to se odvíjí navrhovaná tloušťka podloží pod dlažbou  a samotná tloušťka dlažby. Příklady dle druhu dlažeb:
a. Chodník (pochozí komunikace)
i. Dlažba výšky 40 – 60 mm
ii. Ložná vrstva z kameniva frakce 4 – 8 mm, tloušťky 30 – 40 mm
iii. ŠD – štěrkodrť 0 – 63 mm, tloušťky 150 mm
iv. Původní zemina – zhutněná zemní pláň.
b. Parkoviště pro osobní automobily (pojezdová komunikace)
i. Dlažba výšky 80 mm
ii. Ložná vrstva z kameniva frakce 4 – 8 mm, tloušťky 30 – 40 mm
iii. ŠD – štěrkodrť 0 – 32 mm, tloušťky 200 mm
iv. ŠD – štěrkodrť 0 – 63 mm, tloušťky 200 mm
v. Původní zemina – zhutněná zemní pláň.
3) Jaký navrhujete pracovní postup a údržbu dlažby na zahradě?
Pracovní postup viz. manuál pokládky dlažby. Manuál si lze stáhnout na webových stránkách www.diton.cz. Ohledně údržby doporučujeme standardní údržby zametáním, kropením od prachovým nečistot. V zimních obdobích při výskytu náledí možnost použití chemických solí. Jednou za tři roky doporučujeme provést vyčištění pomocí vysokotlaké myčky (vapky).
Ing. Dušan Vanko
architekt společnosti DITON s.r.o.