Deutsch Slovensky
Kalkulačka dlažeb Kalkulačka plotů Objednávka on-line
Hledat na webu
Menu

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti DITON registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004627, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu

Společnost DITON se zabývá výrobou dlažby a betonových produktů. Pro svoje pracovníky zajišťuje permanentní vzdělávání za účelem zvýšení jejich odbornosti a následného rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti. Projekt chce využít pro zlepšení manažerských a komunikačních dovedností vedoucích pracovníků, ale také pro zvýšení odbornosti údržbářů, strojníků a betonářů v technických kurzech. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Finanční prostředky z tohoto projektu společnost DITON využije ke zvýšení technických a manažerských kompetencí u klíčových pracovníků. Na základě absolvování jednotlivých vzdělávacích modulů bude vybraná skupina klíčových pracovníků lépe zvládat interní i externí komunikaci, práci se zákazníky a efektivní řešení obtížných situací v pracovních týmech. Významnou skupinou zapojených do projektu jsou pracovníci ve výrobě, kde je hlavním cílem posílení a rozvoj technických kompetencí, které mají přímý vliv na efektivitu práce. Zvýšení znalostí a rozvoj kompetencí bude mít přímý vliv na vyšší konkurenceschopnost společnosti DITON na trhu práce a trhu s betonovými produkty.

Předpokládané výsledky

Celkem se do vzdělávání zapojí 68 osob, z toho bude 60 účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 18 účastníků bude splňovat skupinu 54+.

Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílíme jejich vyššího uplatnění v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.