DITON Čeperka Inovace

Název projektu: DITON Čeperka Inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005873

Popis projektu:

Díky výsledkům vlastního vývojového oddělení uvádíme na trh nový výrobek:
1. Betonovo litinový odvodňovací žlab, obchodní název Europa Drain

Dále dojde k zavedení inovovaného procesu:
2. Inovace linky MASA II

Doba realizace projektu: 1. 12. 2015 – 31. 12. 2017