Deutsch Slovensky
Menu

Ředitel výrobního závodu

Co vás čeká

 • řízení a organizace výroby a výrobního závodu, zajištění bezproblémového chodu výrobního závodu
 • stanovování výrobních plánů a výrobní politiky v souladu se strategií firmy
 • plánování výrobních kapacit a zdrojů z hlediska plnění termínu zakázek
 • kontrola a hodnocení výrobních a finančních plánů při dodržení kvality a cenové efektivity
 • výběr a schvalování nákupu strojů, náhradních dílů, výrobních zařízení, atd. – kompletní zajištění provozu a údržby výrobních technologií a strojů
 • vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků (výrobní závod čítá cca 65 pracovníků)
 • implementace procesů vedoucích k trvalému zlepšení ve výrobě
 • zajišťování maximálního vytížení strojů a zařízení, předkládání návrhů investic, rozšiřování kapacit a reorganizace výroby
 • zabezpečování zpracování analýz a informací o stavu výroby
 • úzká spolupráce s oddělením řízení kvality při odstraňování reklamací, definování nápravných a preventivních opatření v případě zjištěných neshod
 • řízení vhodných pracovních podmínek a dohled nad dodržováním BOZP
 • jednání s dodavateli surovin atd.

Odborné znalosti – naše očekávání

 • praktické zkušeností s organizací práce, řízením a motivací většího počtu podřízených pracovníků – 6 přímých podřízených v rámci oddělení výroby, údržby (výroby i areálu) a skladu
 • znalost řízení a koordinace výroby více produktových (převážně sériových) řad
 • zpracování výrobních a finančních plánů
 • stanovení a vyčíslení potřebných zdrojů pro fungování výroby
 • výběr a schvalování technologických postupů s ohledem na kvalitu a cenovou efektivitu
 • výborné organizační dovednosti a schopnost naplnit stanovené cíle
 • analýza a hodnocení efektivity výroby, vyčíslení nákladů
 • posuzování a schvalování norem a směrnic výroby z hlediska kvality, cenové efektivity a bezpečnosti práce

Požadujeme

 • vzdělání technického směru (stavební – materiálové inženýrství, strojírenství…)
 • aktivní přístup a oko praktika, schopnost vést a organizovat větší tým lidí a zvládání zátěže
 • objevování a orientace v informacích

Jsme připraveni nabídnout

 • samostatnost a zodpovědnost – kompetence, které uvádíme v život!
 • šéfa, jenž je koučem – neřídí, ale vede
 • osobní rozvoj v podobě vzdělávání
 • finanční ohodnocení odpovídající profilu pozice
 • dobré technologické vybavení pracoviště
 • neformální setkávání a firemní akce pro zaměstnance
 • služební automobil k soukromým účelům
 • balíček firemních výhod a benefitů