ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU

Dne 19.2. 2016 bylo společnosti DITON s.r.o. umožněno, jako první společnosti z řady výrobců betonových prvků v České republice, používat prestižní označení ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU, a to pro následující výrobky:

  • betonové dlažební bloky,
  • betonové dlažební desky,
  • betonové obrubníky,
  • betonové tvárnice.

Program ČESKÁ KVALITA je program podpory prodeje kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality a vznikl proto, aby odlišil seriózní a důvěryhodné značky kvality, které budou dobrým vodítkem pro spotřebitele při nákupu. Program ČESKÁ KVALITA je garantován usnesením vlády ČR a hlavním smyslem tohoto programu je poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné kontrole.

Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat 4 základní podmínky:

  1.  Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu.
  2.  Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna.
  3.  Dodržování kvality musí být průběžně kontrolováno.
  4.  Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Společnost DITON svým výrobním sortimentem spadá v posuzování kvality svých výrobků pod značku OSVĚDČENO PRO STAVBU.

Základním smyslem značky OSVĚDČENO PRO STAVBU je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku s našimi výrobky informaci, že tyto výrobky jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.

Aby mohly tuto značku naše výrobky nést, musely nejprve projít náročnými testy sladěnými s evropskými normami, kde byla posuzována vhodnost našich výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR.

Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovní ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku. Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany, je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

Získání značky ČESKÁ KVALITA – OSVĚDČENO PRO STAVBU je pro společnost DITON dalším milníkem v našem podnikání a jsme proto velmi hrdi na to, že Vám můžeme tuto informaci oznámit. Určitě bychom toto ocenění a uznání naši práce nedosáhli bez našich zaměstnanců a také bez Vás, našich obchodních partnerů, kteří jste nám každodenní inspirací a hnacím motorem.
Za společnost DITON s.r.o.

Ing. Ivana Adamová
marketingová manažerka