Deutsch Slovensky
Menu

Certifikáty

Certifikáty IMS

Management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 (QMS)

Environmentální management dle ČSN EN ISO 14001:2016 (EMS)

Systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001:2018 (BOZP)

Certifikáty a osvědčení
Všechny produkty jsou certifikovány a dozorovány Autorizovanou osobou 2004 – Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. a splňují příslušné normy a technické požadavky. Na základě platných certifikací byla vydána příslušná prohlášení o shodě. Společnost DITON poskytuje na výrobky záruku v délce 60 měsíců.

Na stránce každého výrobku je vždy ke stažení odpovídající Certifikát – prohlášení o shodě. Všechny Certifikáty- prohášení o shodě jsou ke stažení na stránce Ke stažení / Certifikáty – prohlášení o vlastnostech.