Menu

Certifikáty

Ochrana životního prostředí

Firma DITON s.r.o. dodržuje při skladování, výrobě a expedici všechna pravidla ochrany životního prostředí, která jsou rozpracována do přísných vnitropodnikových norem. Veškeré suroviny, které jsou k výrobě betonových výrobků používány, jsou přírodní nebo ekologicky zcela nezávadné. Ke dni 28. 1. 2005 byla uzavřena smlouva se společností EKOKOM, čímž je splněna povinnost pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písmena c) Zákona o obalech.

Certifikáty a osvědčení

Všechny produkty jsou certifikovány a dozorovány Autorizovanou osobou 2004 – Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. a splňují příslušné normy a technické požadavky. Na základě platných certifikací byla vydána příslušná prohlášení o shodě. Společnost DITON poskytuje na výrobky záruku v délce 60 měsíců.

Na stránce každého výrobku je vždy ke stažení odpovídající Certifikát – prohlášení o shodě. Všechny Certifikáty- prohášení o shodě jsou ke stažení na stránce Ke stažení / Certifikáty – prohlášení o vlastnostech.