Menu

Certifikáty

Organizace DITON s.r.o., zabývající se výrobou, prodejem a dodáváním betonových výrobků, se při realizaci svých činností aktivně podílí na zajištění kvality dodávaných produktů, zajištění bezpečnosti práce pracovníků a na vytváření pozitivního vlivu na životní prostředí. Tyto oblasti řadíme k hlavním prioritám organizace. Politika integrovaného systému managementu je vzájemně provázaná. Zahrnuje postupy systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Řízení jakosti (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 Environmentální řízení (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2005