Deutsch Slovensky
Menu

Jak na Ztracené bednění

11. 3. 2013

V dnešní době se stává ztracené bednění společnosti DITON nepostradatelným pomocníkem při stavbě základových pásů u všech možných typů staveb. Použitím ztraceného bednění odpadá náročné stavění dřevěného bednění, které zabere spousty času a nemalé finanční prostředky. Po betonáži také odpadá pracné odbedňování.

Moderní technologie společnosti DITON umožní vyrobit tvárnice nejvyšší kvality s vysokou pevností, mrazuvzdorností, požární odolností a rozměrovou přesností. Bednění vyrobené společností DITON je možné použít pro stavbu již zmiňovaných základů, ale také nosných zdí, jímek, sklepů, oplocení a opěrných zdí bez použití bednění.
Zmonolitněním lze vytvořit konstrukce prosté betonové i želozobetonové o tloušťce 150, 200, 300, 400 a 500 mm. Zalévání je nutné provádět opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách, maximálně však do výšky 4 vrstev bednících dílců najednou tj. 1 m výšky zdi. Při dodržení těchto parametrů není nutné zeď z bednících dílců kotvit k základům proti nadzvednutí (vyplavání), popř. zesilovat proti prasknutí tlakem zálivkového betonu, což je velice výhodné.  Každá paleta obsahuje 5 ks tvárnic určených k půlení, to je samo o sobě velice jednoduché. Dělení stačí provést běžným odklepnutím.