Deutsch Slovensky
Menu

Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení KPKV

15. 4. 2011

Společnost DITON je součástí projektu Klubu personalistů kraje Vysočina o.s. dotovaného z fondů EU.
Projekt: Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení KPKV, reg. číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00045.

Doba realizace: 1. 12. 2010 – 30. 9. 2013

Obsah projektu:  Projekt je zaměřen na rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců
8 členů sdružení Klub personalistů kraje Vysočina, o. s. V průběhu 34 měsíců bude  rozvíjet
klíčové  kompetence  956  (z  toho  cca  49%  znevýhodněných)  zaměstnanců  (top  a  střední
management,  odborní  pracovníci  výroby,  THP  –  nákup,  obchod  apod.)  výrobních  podniků
působících ve zpracovatelském průmyslu:   Aco  Industries, k. s., B:TECH, a.s., Diton, s. r. o.,
Huhtamaki  Česká  republika,  a. s., MANN+HUMMEL  (CZ),  s. r. o., Moravské  kovárny,  a. s.,
Motorpal, a. s., ROSS Holding, a. s.

Cíl  projektu:  zlepšit  strategické  kompetence,  znalosti  a  dovednosti  klíčových  pracovníků
zapojených  podniků,  zlepšit  jejich  motivaci,  adaptaci,  konkurenceschopnost  a  stabilizaci,
zvýšit pružnost reakcí na změny vnějšího prostředí s dopadem na výši a kvalitu vykonávané
práce, zefektivnit procesy především v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a ve výrobě                                                         vč. zavedení metody Lean  (štíhlé výroby) s cílem zrychlení výroby a zlepšení schopností reakce
podniku na požadavky zákazníků.

Vzdělávání  bude  probíhat  v  oblastech:  Personalistika,  řízení  a  rozvoj  lidských  zdrojů,
manažerské  dovednosti  (soft  skills  i  hard  skills)  pro  manažery  a  mistry,  koučink,
marketingové  dovednosti,  obchodní  dovednosti  pro  dlouhodobý  prodej,  finance,
andragogika  pro  interní  lektory,  legislativa  –  právo,  PC  dovednosti,  Lean  (zavádění  štíhlé
výroby),  komunikace  a  další  osobní  kompetence.  Vzdělávací  aktivity  budou  realizovány
formou  uzavřených  školení  pod  vedením  externích  lektorů  vzděl.  Organizací.  Realizace
školení  bude  probíhat  ve  školících  místnostech  zapojených  společností  a  v  pronajatých
prostorách v Jihlavě.

Hlavní výstup projektu: 3 600 úspěšných absolventů.